Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Qazax-Tovuz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Tovuz rayon H.Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyi

Muzey 1984-cü ildə "Ozan "aşıq Sənəti Adı ilə içtimai əsaslarla fəaliyyətə başlamışdır. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 116 saylı qərarı  ilə dovlət statusu verilmişdir. Muzeyin əvvəlki binası müasir təlabata cavab vermədiyi üçün  Nazirlər kabinetinin 374 saylı sərəncamı ilə muzeyin tikintisinə  başlanılmışdı . Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyi 2019-cu ilin 2-ci yarısında tikinti başa çatmışdır.Muzey binasının ümumi sahəsi 3100 kv m -dir. 3 mərtəbədən ibarətdir.Muzeydə lazımı infrastruktur  yaradılmışdır. Muzeyin inzibati  otaqlardan əlavə 40 yerlik konfrans zalı ,kitabxana ,süvener otağı ,fond otaqları fəaliyyət göstərir  və lazımı avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur .

Muzeyin həyətində "Sənət Aşıqləri "kompozisyası qoyulmuşdur .Müəllif: Fuad Məmmədov

2020-ci il 04 mart tarixində  Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyi istifadəyə verildi . Muzey  nəinki  Azərbaycan ,eyni zamanda dünyada aşıq sənətinə həsr olunmuş ilk muzey kimi tanınır .Muzeyin ekspozisiya salı 2-ci və 3cü mərtəbədə yerləşir. UNESKO-nun repretzentatıv  irs siyahısında təmsil olunan aşıq sənəti tarixi burada xranoloji və bölgələr  üzrə verilmişdir .

Muzeyin  1-6-cı zalları aşıq   sənətinin tarixinə, aşıq repertuarlarına ,müasir dövrdə  Azərbaycan hökümətinin Heydər Əliyev fondunun , aşıq sənətinin qorunması  və təbliği  istiqamətində gördüyü işlərə,7-10-cu zallar isə aşıq mühitinə həsr olunmuşdur .

7-ci zalda Göyçə ,Qarabağ və Naxcıvan aşıq mühiti ,

8-ci zalda Gəncəbasar ,9-cu zalda Borçalı və Cənubi Azərbaycan,10-cu zalda isə Şirvan aşıq mühütindən bəhs olunmuşdur . 1-ci mərtəbədə muzey haqqında elektron məlumat ,"Heydər Əliyev  və Aşıq sənəti "güşəsi, Hüseyn Bozalqanlının büstü var.   2040 eksponatın qorunub saxlandığı  hazırda 10 nəfər işci çalışır . Muzey 2020-ci ildə Azərbaycn Resribulkasının Pirezdentin  İlham Əliyev martn 4-də  Azərbaycan Aşıq Sənəti Dovlət Muzeyinin yeni binasının açılışını edib .

Ünvan:
M.F.Axundov küçəsi
Telefon:

022-31-5-43-50